04/05/2012 - Xylexpo 2012 MilanoESSEPIGI invites you to visit our stand at Xylexpo 2012 Milan - 23